1
اصالت و قیمت سکه 500 دینار تصویری
سلام
این سکه 500 دینار تصویری محمد علی شاه اصالت دارد؟
و قیمتش چقدر است؟