0
اصالت سکه آمریکا
سلام
استادان بزرگ
ببخشید این سکه
دارای اصالت است؟
جنسش چیه ؟