0
سکه صددیناری بدونه تاریخ
باعرض سلام خدمت بزرگواران
این سکه رایج ایا بدونه تاریخ محصوب میشود وچه کیفیت وقیمتی میشه درنظر گرفت بسیار ممنون وسپاس از توجه اساتید محترم