اصالت سکه ها
باسلام
چند عدد سکه دارم که ارزش و اصالت انها را نمیدانم لطفا کمک کنید و قیمت انها را اگ میشع بگید؟
ممنونم