اصالت و دوره سکه چکشی
سلام خدمت شما
این سکه مال چه دوره ای هست اگه میتوانید کمکم کنید؟