0
اصالت سکه لیبرتی 1804 آمریکا
سلام وقت به خیر
میخواستم ببینم این سکه لیبرتی 1804 آمریکا اصل هست با نه؟