0
اصالت تمبر 5 دینار
سلام
این تمبر 5 دینار با زیر نویس فرانسه اصالت دارد؟