1
اصالت و تاریخ سکه
سلام
میخواستم بدونم این سکه اصلی است یه نه و مال چه تاریخی است و جنسش فلزش از چیه؟