اصالت و قیمت سکه 20 ریالی 1353
سلام
این سکه سکه 20 ریالی 1353 اصالت دارد و قیمتش چقدر است؟