0
اصالت سکه چکشی
سلام
لطفا کارشناسان گرامی در مورد اصالت این سکه نظر بدهند و مال چه دوره ای است؟