0
اصالت سکه 100 دینار 1310
سلام
این سکه رایج مملکت اصالت دارد؟