0
اصالت سکه ساسانی
سلام
میخواستم بدونم این سکه ساسانی اصله؟