1
مدال بیست و پنجمین سال سلطنت محمدرضاشاه
باعرض سلام.
اگر لطف کنید اصالت مدال بیست و پنجمین سال سلطنت محمدرضاشاه مورد نظر و قیمت حدودیش رو تعیین بفرمایید
ممنون میشم.