لطفا منتظر بمانید...

پروفایل عمومی «شهرام هزارپیشه» در سایت سکه ها

نام کاربر : شهرام هزارپیشه

سابقه عضویت : 9 ماه (از تاریخ 17-01-0)

سطح : عضو عادیسطوح کاربری

امتیاز کاربر : 6

تعداد پرسش ها : 12 پرسش

تعداد پاسخ ها : 2 پاسخ

لیست 5 فعالیت اخیر

1
رای
4
پاسخ
421
نمایش
مدال بیست و پنجمین سال سلطنت محمدرضاشاه
0
رای
2
پاسخ
355
نمایش
تاییدیا رد ارور تاریخ درسکه ۵ریالی ۴۷
0
رای
2
پاسخ
332
نمایش
نظردرباره ارورتاریخ ۵ریالی ۴۳
0
رای
2
پاسخ
365
نمایش
اصالت وارزش سکه ۲۰۰۰ریالی باچرخش ۱۲۰درجه
0
رای
1
پاسخ
356
نمایش
 ارزش سکه ۵شیلینگ اتریش

اشتراک‌گذاری پروفایل : https://www.sekeha.com/u-vd3yd.html