0
اعتبار سكه هاى زمان ناصرالدين شاه
با سلام خدمت كارشناسان محترم سايت
اينجانب در كتابى مطالعه كردم سكه هاى مسى دوران ناصرالين شاه فقط تا يكسال اعتبار داشته و مردم پس از يكسال بايد ان را با سكه جديد الضرب معاوضه مى كردن سوال من از دوستان اين است كه ايا در مورد سكه هاى نقره ناصرالدين شاه تا زمان قتل ايشان اعتبار داشته يا خير؟