0
تاییدیا رد ارور تاریخ درسکه ۵ریالی ۴۷
باسلام خدمت عزیزان.
اگرلطف کنیدواین سکه ۵ریالی سال ۴۷رو درقسمت تاریخ بررسی کنیدونظرتون رو درمورد
تاییدیارد داشتن اروردر عدد۳ تاریخ،
عنایت بفرماییدممنون میشم.
باتشکرفراوان ازشماکارشناسان ودوستان عزیزوگرامی