نظردرباره ارورتاریخ ۵ریالی ۴۳
باسلام خدمت کارشناسان محترم.
اگرلطف کنید این سکه ۵ریالی سال ۴۳ رابررسی کتیدونظریات کارشناسانه خودتون رو درموردداشتن ارور درتاریخ این سکه رو عنوان بفرماییدممنون میشم.
باتشکرازکارشناسانِ فعالِ بخش پرسش وپاسخ