0
سکه 500 دینار خطی احمدشاه دسته دار
سلام
این سکه 500 دینار خطی احمد شاه اصالت دارد و قیمتش چقدر است؟