0
اعتبار کیفیت سنجی سکه ها
با سلام.
مدتی است که در فضای مجازی، یک تصویر از درجه بندی سکه های کوارتر (۲۵ سنتی) آمریکا منتشر شده است. از کارشناسان گرامی می خواهم که به این پرسش پاسخ دهند که آیا درجات ذکر شده در زیر هر سکه، دقیقا با کیفیت آن تطابق دارد و آیا می توان این تصویر را ملاک خوبی برای آموزش درجه بندی کیفی مسکوکات دانست؟