0
اصالت سکه 500 دیناری احمد شاه
سلام
در اصالت سکه پیوست بسیار مشکوکم ولی طرف ادعا می کند اصل هست برای همین تصویرش را در پیوست می گذارم. (آقای موسوی جواب دهید)