اصالت سکه پهلوی
با سلام
لطفا اصالت سکه مورد نظر را بررسی فرمایید.