0
اصالت سکه 250 بین لیر ترکیه
سلام
این سکه 250 بین لیر ترکیه اصالت دارد یا نه؟