3
اصالت سکه یا مدال ثور رضاشاه
با سلام خدمت کارشناسان محترم.
ایا میتوانید در مورد اصالت این سکه مدال ثور رضاشاه نظر بدهید؟
و ایا در صورت اصالت قیمتش را معلوم کنید.
متاسفانه تصویر واضح در دسترس ندارم.