اصالت سکه هزار دینار تصویری احمد شاه
سلام
ببخشید این سکه هزار دیناری تصویری احمد شاه اصالت دارد؟