0
ارزش سکه ده شاهی 1314
با سلام بر دوستان عزیز و گرانقدر
ارزش این ده شاهی 1314 با این کیفیت چقدر است؟