0
سکه 2000 دینار 1306 رضاشاه
با سلام بر دوستان عزیز
این سکه 2000 دینار 1306 رضاشاه از چقدر ارزش برخوردار است؟
و اینکه از این سکه را می توان در کلکسیون استفاده کرد.