0
اصالت سکه چکشی دوره هخامنشی
سلام دوستان
این سکه چکشی دوره هخامنشی اصله و اگر آره مال چه شاهی هست؟