0
اصالت و دوره سکه چکشی
با سلام.
از کارشناسان گرامی خواهشمندم که اصالت و دوره این سکه را تعیین فرمایند. متاسفانه تصاویر باکیفیت تری نداشتم.
ممنون جناب جهانبخش ولی اردوان پادشاه اشکانی است.