0
سکه فلوس صفوی یا قاجاری؟
با سلام
آیا سکه فلوس صفوی هست یا فلوس قاجاری؟
آیا اصالت دارد؟
ممنون