0
اصالت سکه صفوی
با سلام.
از کارشناسان گرامی خواهشمندم که اصالت و محل ضرب این سکه صفوی را تعیین نمایند.