0
سکه فلوس چکشی
با سلام بر کارشناسان گرانقدر
ایا این سکه اصالت دارد؟
و فلوس صفوی هست یا قاجاری؟
ممنونم