1
سکه 100 دینار رضا شاه
با سلام
ایا این سکه 100 دیناری دوره رضاشاه دارای اصالت است؟
ممنونم .