اصالت سکه 50 دیناری 1322 محمد رضا شاه
سلام
آیا این سکه 50 دیناری 1322 محمد رضا شاه اصالت دارد؟
باتشکر