0
اصالت سکه ربعی
باسلام
لطفا بفرمائید این سکه ربعی اصالت دارد؟
باتشکر