0
اصالت سکه 10 دیناری رضا شاه
سلام
آیا این سکه 10دیناری رضا شاه اصالت دارد؟
باتشکر