0
زنگ زدن سکه
سلام
من یک سکه ی فلوس مسی دارم که شروع کرده به زنگ زدن:
۱) چطوری از ادامه ی زنگ زدن جلوگیری کنم؟
۲) چطوری زنگ هارو از بین ببرم؟