0
اصالت و ارزش سکه های قاجاری
سلام خدمت اساتید محترم
یکی از سکه ها ۵۰ دیناری مظرالفدین شاه سال ۱۳۲۱ هست
یکی ۱۰۰ دیناری محمد علی شاه سال ۱۳۲۶ هست
میخواستم ببینم که آیا اصل هستن؟و ارزش اونها از نظر شما چقدر هست؟
عکس ۵۰ دیناری مظفرالدین شاه