0
تعریف UNC
با سلام؛ موسسه سکه‌شانسی NGC سکه بانکی (UNC) را این چنین تعریف می‌کند: سکه‌ای ک روی سطح آن هیچ نشانه‌ای از سایش، فرسودگی یا چرخش مشاهده نشود. حال این سوال مطرح است ک چگونه سایت ایران آنتیک مدالی مطابق تصویر ذیل را ک دارای خراش‌های بسیار است را ب عنوان مدال بانکی تعریف می‌کند؛ دوستان راهنمایی بفرمایند.
عرض سلام و ادب خدمت جناب منجزی؛ قربان ب نظر شما خط و خش‌‌های موجود روی مدال پیوست مربوط ب فرآیند ساخت است؟ برای بنده قابل باور نیست و بنظر میرسه این خط و خش‌ها مربوط ب در چرخه بودن مدال است.
ضمن تشکر؛ جناب موسوی دو سوال مطرح است؛ نخست آیا درخشش و جلای ضرب ملاک UNC نامیدن یک مدال یا سکه است؟ یا بدون خط و خش بودن؟ یا هر دو؟ چرا ک در تعریف موسسه NGC ب صراحت واژه لاتین wear ب معنی فرسایش یا سایش ذکر شده است.
دوم اینکه حضرتعالی فرموده‌اید معمولا سکه‌های با گرید MS65 ب بالا تحت کیفیت UNC نامیده می‌شوند و این در حالی است ک در سایت ایران آنتیک سکه‌ها و مدال‌های با گرید ۶۲ و ۶۳ نیز تحت کیفیت UNC اعلام شده‌اند.
با تشکر