0
اصالت مدال ناصرالدین شاه
جنس مدال برنز هست و میخوام بدونم که اصل هست یا ضرب دوم؟