0
اصالت سکه چکشی
با سلام میخواستم بدونم این سکه آیا اصالتی دارد؟ متعلق به چه دورانی میباشد؟ آیا اصل هست یا جعلی؟
متشکرم