2
اصالت مدال یادبود امام علی (ع)
با سلام
مدال فوق ۳۶ میلی متر قطر و ۲۵ گرم وزن دارد. کیفیت پایین ضرب مدال ، نبود همزمان عبارت ایوزیان و تاریخ ضرب و تفاوت وزن با نمونه های نقره و اصل باعث شده تقریبا یقین پیدا کنم مدال اصالت ندارد.
لطفا شما کارشناسان گرامی نیز راجع به اصالت مدال نظر دهید.