0
اصالت سکه چکشی مسی
باسلام
این روی سکه نوشته شده فلوس اگه دقت کنید این سکه اصل هست یا نه؟
ممنون