اصالت سکه‌ی اشکانی
سلام خدمت کارشناسان محترم.
درخواست دارم که اصالت سکه‌ی فوق را بررسی بفرمایید.
و همچنین ذکر کنید که از لحاظ کمیت چه وضعیتی دارد؟