0
سکه پنج مارک آلمان
با سلام و عرض احترام میخواستم کیفیت و کمیت و قیمت سکه ی پیوست رو بدونم