سکه ی پنج هزار دینار مولود همایونی مظفرالدین شاه قاجار
با سلام.
از دوستان گرامی و به ویژه آقای موسوی تقاضا دارم که نظر خود را درباره ی اصالت این مسکوک مظفری (که به نظر بنده مشکوک است ) اعلام نمایند و در صورت اصل بودن، درجه ی کیفی و قیمت حدودی آن را هم بفرمایند. متشکر.