2
سکه یکهزار دیناری جلوس احمد شاه
با عرض درود و احترام خدمت دوستان باتجربه و اهل فن

میخواستم اصالت و درجه کیفیت سکه یکهزار دیناری جلوس احمد شاه (مطابق تصاویر ضمیمه) رو بدونم.

با سپاس فراوان
با عرض درود و احترام خدمت تمامی بزرگواران، مخصوصا" استاد گرانقدر جناب منجزی
با تشکر از توجه و یادآوری حضرتعالی، در پاسخ، توجه حضرتعالی را به چند نکته جلب میکنم؛
- البته که مقالات سایت را مطالعه نمودم، به قسمت آرشیو، اصطلاحات سکه شناسی رجوع بفرمائید، ذیل پنل کاربران اغلب مقالات کامنت حقیر را یکی دو روز پس از بدو ورود حقیر به سایت ملاحظه میفرمائید که دال بر توجه اینجانب بر آن مطالب میباشد!
- جدا از این، در پاسخ به مواردی، تصاویری از کتب معتبر در زمینه سکه شناسی را بعنوان ریفرنس ارائه دادم که نشاندهنده این مطلب است که کتب مربوطه را هم دارم، از جمله کتب جناب حق صفت و جناب موسوی
- جدا از موارد فوق، در مواردی در پاسخ به پرسش دوستان راجع به کیفیت و قیمت سکه ها، اینجانب هم اظهارنظر نمودم، که این مطلب هم دال بر این است که مطالعه کافی در این زمینه داشته ام، طبعا" آدم عاقل بدون دانش و آگاهی اظهارنظر نمیکند.
و اما بعد
پرسشهای حقیر چند دلیل دارد، از آنجمله کسب تجارب دوستان باتجربه و ...
با علم به اینکه اظهارنظر راجع به کیفیت سکه ها ظرافت خاص خود را دارد و بارها در کامنت دوستان، در پاسخ به سوالات اینجانب و سایرین، اختلاف نظرهایی بعضا" فاحش مشاهده نمودم که موید بحث حقیر میباشد.