0
اصل و اصالت سکه
قیمت سکه ۵ هزار دیناریه و قیمت بدید میخوام بخرمش فکر کنم مکرر هم داشته باشه
ممنون از راهنمایتون