11
عدم ارجاع به کاتالوگ
دوستانی که در قسمت پرسش و پاسخ مربوط به قیمت سکه ها حضور فعال دارند ....
اول اینکه پرسش کننده های محترم این نکته رو در نظر بگیرند قیمت سکه مانند چیپس و پفک یا حتی سکه های طلا نیست که قیمت مشخص و واحدی داشته باشند ولی از یک رنج خاصی پیروی میکنند ...
مثلا وقتی سکه ای در رنج300 تا 500 قیمت میخورد تفاوت قیمت بخاطر اعلام قیمت توسط چند نفر است
مثلا شایدبنده اعتقاد داشته باشم سکه ای 300 هزار می ارزد و همزمان یکی دیگر از دوستان اعتقاد به قیمت 400 داشته باشد
اتفاقا اختلاف سلیقه در این زمینه به خریدار کمک میکند تا حدود بهتری از قیمت داشته باشد...
و خواهش چندین دفعه از دوستان پاسخ دهنده این است که وقتی دوستی در مورد قیمت سوال میکند ارجاع دادن به کاتالوگ بی معنی است چون فقط باعث ایجاد انرژی منفی در سوال کننده میشود ...
دوستانی که زحمت تایپ و پاسخ را میکشند نوشتن قیمت فقط چندثانیه زمان میبرد
بنابراین یا پاسخ ندهیم یا پاسخ کامل و جامع بدهیم
با سپاس