1
اصالت اسکناس ده ریالی محمدرضا شاه
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا اصالت اسکناس ده ریالی و قیمت ان کارشناسی فرمائید
باتشکر