0
اصالت مدال ذوالفقار رضاشاه
باسلام خدمت اساتید محترم
لطفا راهنمایی بفرمایید آیا مدال پیوست اصل میباشد؟
واینکه آیا باید سکه یادبود نامیده شود یا مدال؟
نهایتا درصورت امکان قیمت حدودی چنین مدالی با این کیفیت حدودا چقدر میباشد؟
سپاس